Pristupanjem sajtu NAMEŠTAJKO (namestajko.rs), Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. 
Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, potrebno je da odmah napustite sajt i prestanete sa korišcenjem usluga sajta.

Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. 
Trebalo bi da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

Ukoliko Vas zamolimo da nam obezbedite određene informacije kojima bismo Vas identifikovali prilikom korišcenja sajta, 
uveravamo Vas i garantujemo da će ti podaci biti korišćeni u skladi sa Politikom privatnosti.

Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu NAMEŠTAJKO (namestajko.rs), 
Vi prihvatate i slažete se sa time da ce administratori sajta koristiti Vaše lične podatke za sledeće namene:
Da Vas kontaktiraju, kao klijenta sajta;
Radi obrađivanja Vaših porudžbina;
Da Vam se omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
Da Vam se pošalje nereklamna i administrativna obaveštenja (na primer promene na sajtu ili Vašem nalogu);
Slanje obaveštenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za 
NAMEŠTAJKO (namestajko.rs) ili neku treću stranu, sa kojom NAMEŠTAJKO (namestajko.rs) ima poslovnu saradnju.

Mi čuvamo Vaše lične podatke kako bismo Vam slali informacije o Vašem nalogu na sajtu 
NAMEŠTAJKO (namestajko.rs), da možemo da Vas informišemo o statusu Vaših porudžbina 
i radi evaluacije kvaliteta proizvoda i usluga koje koristite.

Uslovi i regulative koji se odnose na korišcenje informacija dobijenih prilikom online plaćanja se nalaze u odeljku 
Uslovi korišcenja kompanije za procesiranje plaćanja i NAMEŠTAJKO (namestajko.rs) niti će zahtevati, niti će čuvati informacije vezane za Vašu kreditnu karticu.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem kontakt formulara ili na namestajko1@gmail.com